Music: Mayra Andrade — ‘Tchapu Na Bandera’

 

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Seu’

 

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Júana’

 

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Stória Stória’

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Lua’

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Dispidida’

m13-icon

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Tchapu na bandera’

m13-icon

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Seu’

Facebooktwittermail

Music: Mayra Andrade — ‘Júana’

Facebooktwittermail